Beter beleggen

Wat zijn gestructureerde producten?

20 April, 2020

Een gestructureerd product is een beleggingsoplossing die verschillende producten - obligatie, fonds of beleggingsverzekering - combineert. Het rendement is gelinkt aan de evolutie van de financiële markten (beursindex, beleggingsfonds, aandelenkorf …). Maar wat zijn de voordelen van gestructureerde producten, en zijn ze geschikt voor elke belegger?

Wat zijn gestructureerde producten?

Een gestructureerd product is een lening die verstrekt wordt aan een uitgever in ruil voor een variabele vergoeding die gelinkt is aan de evolutie van de financiële markten (beursindex, beleggingsfonds, aandelenkorf …). Het kan gaan om een obligatie, een fonds of een beleggingsverzekering.

Met of zonder kapitaalbescherming?

Indien u uw roerend vermogen wilt diversifiëren, bieden gestructureerde producten over het algemeen een goed evenwicht tussen bescherming en groei: doorgaans is er kapitaalbescherming op de eindvervaldag, maar dat is niet altijd het geval. Hun rendement is meestal niet gegarandeerd en is afhankelijk van de financiële markten (bijvoorbeeld de prestatie van een beursindex of aandelenkorf, de evolutie van de rentevoeten …).
Bij een gestructureerd product met kapitaalbescherming op de vervaldag krijgt u 100% van uw belegde kapitaal terug op de eindvervaldag. Tijdens de looptijd van het product stijgt en daalt de waarde ervan op basis van verschillende marktparameters, waaronder de waarde van de financiële instrumenten die een rol spelen bij de berekening van de prestatie en de rentevoeten.

Bij een gestructureerd product zonder volledige kapitaalbescherming op vervaldag bent u niet zeker dat u uw belegde kapitaal 100% terugkrijgt. De waarde ervan schommelt namelijk afhankelijk van heel wat marktparameters, waaronder de waarde van de financiële instrumenten die een rol spelen bij de berekening van de prestatie en de rentevoeten en het al dan niet bestaan van een gedeeltelijke kapitaalbescherming. Het is dus mogelijk dat u op de vervaldag of indien u beslist uw geld vroeger terug te halen een verlies lijdt. Doorgaans kunnen gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming inderdaad verkocht worden wanneer het u goed uitkomt. Die producten zijn dus risicovoller, maar leveren een hoger potentieel rendement op.

De voornaamste kenmerken:

  • Gestructureerde producten hangen af van een ander instrument, het onderliggende instrument. De winstvooruitzichten hangen voornamelijk samen met de evolutie van dat onderliggende product.
  • Hun looptijd ligt van bij hun lancering vast en bedraagt meestal meerdere jaren. Op de vervaldag heeft de belegger dus een bedrag dat groter of kleiner is dan zijn initiële kapitaal, naargelang de prestatie van het onderliggende instrument.
  • Er bestaan tal van verschillende gestructureerde producten en ze worden in verschillende rechtsvormen uitgegeven.
  • Gestructureerde producten hebben altijd een uitgever. In geval van faillissement van of wanbetaling door die uitgever kan de belegger zijn volledige investering kwijtspelen.
  • Het rendement van deze producten komt voort uit derivaten zoals opties, swaps … Die financiële instrumenten zijn geschikt voor beleggers die voldoende kennis van en ervaring hebben met dat soort beleggingen. Hun beleggersprofiel moet dat soort beleggingen ook toelaten.

Waarom kiezen voor gestructureerde producten?

Gestructureerde producten bieden toegang tot:

  • activaklassen die meestal minder toegankelijk zijn voor het merendeel van de beleggers (opkomende aandelen, correlatie- of volatiliteitsproducten …);
  • brede indices die een goede spreiding mogelijk maken zonder dat alle andere activa van de index gekocht moeten worden;
  • bijzondere vergoedingsstructuren overeenkomstig de voorkeuren van de belegger (keuze van het rendement, het onderliggende product en de maturiteit) en hun risicoprofiel (volledige garantie of verschillende beschermniveaus).

Een gestructureerd product kan de belegger bijvoorbeeld blootstellen aan aandelen, en toch een kapitaalsgarantie bieden (die dan verkregen wordt in ruil voor een kleinere deelname wanneer de markten groeien).

Informeer u goed!

Hoewel gestructureerde producten risico’s inhouden, zijn de voorwaarden gekend bij de intekening en worden ze vastgelegd in een prospectus: beleggingshorizon, winstdoelstelling, keuze van de onderliggende instrumenten, triggermechanisme voor het toekennen van het rendement, voorwaarden voor de kapitaalbescherming op vervaldag …

Het is dus uiterst belangrijk dat u die begrippen volledig begrijpt en dat u de mechanismes van die producten goed doorgrondt. Vraag steeds om uitleg voordat u de sprong waagt en laat u omringen door specialisten!

Meer weten over gestructureerde producten? Neem contact op met een van onze adviseurs, hij helpt u graag verder.

Bronnen: blog.pandat.fr, cafedelabourse.com, monfinancier.com, derivativescapital.com en financedemarche.fr

Wil je meer informatie over beleggen? Download ons uitgebreid dossier “Beginnen met beleggen” en leer hoe we samen uw beleggingsprofiel bepalen met behulp van PIA, onze Personal Investment Assistant.

Hoe bepalen we samen uw beleggersprofiel met behulp van PIA, onze Personal Investment Assistant? Lees het in ons uitgebreide dossier ‘Beginnen met Beleggen’.

Download het dossier

Uw persoonlijke financieel adviseur doet voor uw spaargeld wat uw huisarts doet voor uw gezondheid. Lees waarvoor u precies aanklopt bij zo’n specialist.

checkmark-circle chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up cross-circle eye linkedin linkedin lock search twitter youtube